Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2014

bluu
23:33
bluu
23:20
bluu
00:00
Reposted byGaggle Gaggle

December 15 2014

bluu
07:24

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viakaat kaat
bluu
06:20
To, że coraz więcej ludzi ma problemy ze zdrowiem psychicznym, jest konsekwencją czasów, w których żyjemy. Warto pamiętać, że przewlekły stres uszkadza mózg. Nasze mózgi nie są ewolucyjnie gotowe na przyswajanie takiej ilości informacji, jaka dziś na nie spada, na życie w wiecznym napięciu. Wtedy impulsem do wybuchu zrywającego kontakt z rzeczywistością może być wszystko, każda drobnostka. – Pojawia się dezorganizacja zachowania, człowiek angażuje się w coś, czego nie ma, boi się. Otoczenie jest wrogie i niebezpieczne, ma myśli „nie jego” – tak w skrócie opisuje atak psychotyczny prof. Jacek Wciórka z Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie.
— Joanna Drosio-Czaplińska, Odchył w normie, Polityka
Reposted frommhsa mhsa viakaat kaat
bluu
03:22
bluu
02:17
8625 6a6a
bluu
02:14
Nie mów mi, że kochasz. Niekochani piszą lepsze wiersze.
Reposted fromnieniewesola nieniewesola viapoezja poezja
bluu
02:13
-Pieprz to. Studia to nie wszystko. Najwyżej zostaniesz żulem albo podróżnikiem.
-Nie chcę być żulem.
-To będziesz podróżnikiem.
— z cyklu motywacyjne rozmowy
Reposted fromstripmymind stripmymind viakaat kaat
01:15
9747 bec0 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viakaat kaat
bluu
00:48
Reposted fromKubitsky Kubitsky viakaat kaat

December 14 2014

bluu
16:07
8096 d344
Reposted fromverronique verronique viakaat kaat
bluu
15:55
3529 bb99
Reposted fromkaiee kaiee viajnna jnna
bluu
15:53
0104 2f22
Reposted fromlittlefool littlefool viakaat kaat
bluu
15:53
3111 477c
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viajnna jnna
15:52
2081 dc84 500
Reposted fromtwice twice viajnna jnna
bluu
12:49
8931 c035 500
Reposted fromsober sober
bluu
10:05
Reposted fromhernameisalice hernameisalice viajnna jnna
09:48
6677 5712 500
Reposted fromtwice twice viaseksgrupowy seksgrupowy
08:34
0710 934e
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl