Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2018

bluu
06:40
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viabuum buum
bluu
06:37
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viajazon jazon
bluu
06:35
6663 a4f2
Reposted fromzciach zciach viasober sober
bluu
06:33
4182 db6c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
bluu
06:32
4031 acef 500
-_-
Reposted fromanheros anheros viasober sober
bluu
06:31
5300 e72f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasober sober
bluu
06:28
9452 6636 500
Reposted fromsober sober
bluu
06:28
9269 a79c 500
Depression
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu viajazon jazon
bluu
06:27
7350 4619 500
Sunset over Manhattan, New York.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajazon jazon

March 15 2017

bluu
21:11
Zrozum to co powiem, 
Spróbuj mnie zrozumieć dobrze 
Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe 
Albo noworoczne jeszcze lepsze możne 
O północy gdy składane 
Drżącym głosem nie kłamane

Z nim będziesz szczęśliwsza 
Dużo szczęśliwsza będziesz z nim
Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch 
Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko
I zapomnieć wszystko: 
Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień 
I jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna

Nie myśl ze nie kocham 
Lub ze tylko trochę 
Jak cię kocham nie powiem, no bo nie wypowiem 
Tak ogromnie bardzo, jeszcze więcej możne 
Wiec dlatego właśnie żegnaj 
Zrozum dobrze, żegnaj

Z nim będziesz szczęśliwsza ...

Ze mną można tylko w dali znikać cicho
— Edward Stachura "Wrzosowisko"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viapoezja poezja
21:08
1162 0f30

toonqueen:

catgifcentral:

Foot why have you betrayed me????

KITTY LOOKS SO DISGUSTED.

Reposted frompunkpastel punkpastel viajnna jnna
bluu
21:06
8512 abf1 500
Reposted bywwojtlmay29thhormezanumbereighthashjnna

February 21 2017

bluu
18:07
Reposted fromchallengeyourself challengeyourself viajnna jnna
bluu
18:05
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viajazon jazon
bluu
18:04
3696 38ef
Reposted fromNajada Najada viapoezja poezja
bluu
18:03
Reposted frombvd bvd viajnna jnna
bluu
18:03
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viajnna jnna
bluu
18:02
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajnna jnna
bluu
18:02
9457 010d 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viajnna jnna
bluu
18:01
1450 4601
Reposted fromnutsgallery nutsgallery viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl